V Kostnici o víkendu vyvrcholí připomínky upálení Jana Husa

V jihoněmecké městě Kostnici tento víkend vyvrcholí připomínky 600. výročí upálení českého kněze Jana Husa. Kromě výstav a pouličních divadel, které v Kostnici od začátku roku letošní výročí provázejí, se připravují oficiální vzpomínkový akt a ekumenická bohoslužba, ve městě u Bodamského jezera bude také odhalena socha připomínající Husa. Na oslavy se chystají i čeští politici, mezi jinými předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. První velkou akcí u příležitosti výročí Husovy smrti bude páteční vzpomínkový akt v budově, která před 600 lety sloužila k jednání účastníků Kostnického koncilu.

V sobotu se v protestantském kostele v Kostnici uskuteční bohoslužba československé církve husitské, po níž bude odhalena socha, kterou u příležitosti výročí Husova upálení vytvořili studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Šestitunová socha z hořického pískovce má tvar kalichu, základní siluetou je kvádr o straně jeden metr. Tam, kde se kalich drží, jsou plameny. Po odhalení sochy budou vzpomínkové akce pokračovat položením věnce u Husova kamene. Tato památka na místo upálení existuje už od roku 1862 a patří k nejstarším tohoto druhu. Jedná se o velký bludný balvan nalezený při stavbě železnice do Kostnice, který je nyní pomníkem, na jedné straně má jméno a datum úmrtí Jana Husa a na druhé Jeronýma Pražského. V pondělí v den výročí Husova upálení hlavní část vzpomínkových akcí uzavře ekumenická bohoslužba v největším kostnickém chrámu. Vzpomínková mše s sebou nese jistou symboliku, právě v místě jejího konání byl Jan Hus v roce 1415 označen za kacíře a odsouzen k smrti.