V Mladé Boleslavi vznikne chráněná dílna i bydlení pro postižené

V okrajové části Mladé Boleslavi vznikne areál s chráněnými dílnami a bydlením pro postižené lidi, jehož součástí bude i školicí středisko, penzion a víceúčelová hala. Chráněné dílny poskytnou až 60 pracovních míst, z toho minimálně polovina bude určena pro lidi se změněnou pracovní schopností. Celkové odhadované náklady dosahují téměř 140 milionů korun, z toho by přes 100 milionů měly pokrýt dotace z fondů Evropské unie a zbytek úvěr a vlastní zdroje či sponzoři. Počet zájemců o práci v areálu by mohl být velký, protože v Mladé Boleslavi je asi 400 lidí se změněnou pracovní schopností.