V Národním parku Podyjí mizí některé druhy orchidejí a další rostliny

Na Znojemsku se mění skladba rostlin v přírodě. Odhalil to rok trvající průzkum botaniků v Národním parku Podyjí a jeho okolí. Mizí například některé orchideje. Podle botaniků jich ubylo v krajině několik druhů, jako vstavač kukačka a prstnatec májový. Zcela vyhynul konitrud lékařský. Konkurenci původním biotopům dělají nové plevele a odolnější druhy květin a dřevin, jako jsou akáty nebo netýkavky. Ty i kvůli vyššímu množství živin v půdě mění podobu okolí cest, údolí a řek. Počty invazivních druhů proto se proto správa parku snaží snižovat.