V Praze si desítky lidí připomněly výročí narození Peroutky

Krátké pietní shromáždění při příležitosti 110. výročí narození novináře Ferdinanda Peroutky se v neděli konalo před jeho někdejším pražským bydlištěm v Matoušově ulici. Uctít památku legendárního komentátora přišlo ke smíchovskému domu několik desítek lidí, včetně místopředsedy Senátu Petra Pitharta a Peroutkovy rodiny. Na závěr ceremoniálu byla Peroutkovi za doprovodu hudby vojenské posádky odhalena pamětní deska. "V tomto domě žil a odsud musel odejít," zní nápis na desce, kterou zdobí publicistova karikatura od Adolfa Hoffmeistera. Ve svém projevu ocenil Pithart vedle profesionálních kvalit především statečné občanské postoje, které Peroutkovi neumožnily zůstat a pracovat v domácím prostředí. Za protektorátu odmítl Peroutka kolaborovat s nacisty, v roce 1948 unikl do exilu před komunistickým režimem. Do Československa už se nevrátil. Peroutka působil za první republiky jako šéfredaktor týdeníku Přítomnost a byl důvěrníkem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1939 Peroutku zatklo gestapo a následně byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Po roce 1945 kriticky vystupoval proti sílícím totalitním tendencím v československém politickém životě. V dubnu 1948 emigroval, zemřel roku 1978 v New Yorku. "Oba režimy, které ho donutily odejít, nesnesly modus vivendi člověka tak svobodomyslného, jakým byl Peroutka," uvedl Pithart. I v zahraničí Peroutka přispíval do řady periodik, deset let vedl také československé oddělení Rádia Svobodná Evropa. Ostatky novináře, kritika, dramatika a spisovatele byly převezeny do Prahy a uloženy na vyšehradském hřbitově až v roce 1991.