V Rakousku bude výstava o železné oponě

Železná opona, foto: Jan Rosenauer

Inscenace pražského Národního divadla 1914 v Linzi, výstava Králové Šumavy o převaděčích přes někdejší železnou oponu a expozice připomínající 25. výročí jejího odstraňování jsou některé z projektů kulturní spolupráce mezi hornorakouským regionem a českou stranou. Hornorakouský hejtman Josef Pühringer uvedl, že všechny body jeho současné návštěvy Prahy mají motto 25 let od pádu železné opony.

Hejtman Pühringer připomněl loňskou zemskou výstavu, která se konala v obou zemích, a letošní akce, k jejímž vrcholům patřilo červencové udělení zlatého čestného odznaku Horního Rakouska dramatiku Pavlu Kohoutovi. Kromě zmíněného uvedení inscenace 1914, kterou pro Národní divadlo nastudoval Robert Wilson, a výstav připomínajících někdejší železnou oponu se v říjnu uskuteční dny otevřených ateliérů českých i rakouských umělců.

V plánu je také vytvoření společné učebnice dějepisu, podle obou politiků jsou společné dějiny sousedních zemí zatížené některými nevyřešenými tématy, například tématem vyhnanců ze Šumavy. Učebnice bude teprve vznikat, na první tři roky projektu je zajištěno financování z rakouské strany.