Václav Klaus je pro euro až ve chvíli, kdy ČR bude plnohodnotný člen EU

Prezident republiky Václav Klaus by považoval za hrubou chybu, kdyby ČR přijímala jednotnou evropskou měnu v době, kdy ještě nebude plnohodnotným členem EU po vnějších i vnitřních stránkách. Před přijetím eura by měla země mít podle Klause takové ekonomické parametry, které ji umožní podílet se na měnové integraci Evropy a měla by mít také naprostou mobilitu pracovních sil. Klaus to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Naznačil také, že debata o kritériích přijetí eura je značně jednostranná. "Podstatnější jsou kritéria o tom, kdy je pro nás výhodné, abychom o to požádali. U nás se to pořád plete, u nás se hovoří pořád jen o kritériích, jestli oni nás vezmou, ale to jsou kritéria, kterou pro nás nejsou zajímavá. "Pro nás je klíčové, aby to bylo výhodné pro nás," řekl.

Vláda nadále počítá s tím, že Česko přijme euro do roku 2010. Země stále neplní pravidlo rozpočtového deficitu, které je jednou z podmínek pro přijetí eura. ČR má ale od EU podobně jako další noví členové výjimku - pod tři procenta by se schodky měly dostat v roce 2008. Deficit veřejných financí se pohybuje kolem 40 procent HDP a zde ČR nemá s plněním unijních požadavků problémy.

Prezident se také poměrně ostře vyslovil k fungování Paktu stability a růstu, který má zajistit úspěšné fungování Evropské měnové unie (EMU). Tato dohoda stanoví rozpočtová pravidla pro jednotlivé země EMU a postihy za jejich nedodržování. Hlavní zásadou je, aby země udržovaly deficity svých rozpočtů pod hranicí tří procent hrubého domácího produktu. Politická dohoda paktu je ale podle Klause nabourána a bylo by dobře, kdyby velmi rychle vznikla dohoda jiná. "Ten půdorys bude asi stejný, ale je podstatné, aby to byl opravdu pakt, aby ho vzali všichni vážně a aby ho nebylo možné porušovat, aby za to byly sankce takové, které zabrání takovému porušování. Pokud je to měkký pakt, tak je to taková nevážná věc, a proto to nikdo vážně nebere," řekl.