Václav Klaus je proti zjednodušujícím pohledům na komunistickou éru

Prezident Václav Klaus odmítá zjednodušující pohledy na komunistickou minulost. V projevu k 15. výročí revoluce uvedl, že komunismus byl nesmazatelnou součástí české národní historie, a proto tvoří část české identity. Za nejlepší cestu k vyrovnání se s komunistickou érou považuje "pozitivní dnešek" a vytvoření společnosti, která vznik podobných režimů neumožní. "Naše vlastní minulost by nám v tomto smyslu měla být jasným mementem," řekl Klaus na slavnostním shromáždění ve sněmovně.

Uvedl, že i v Československu vyvrcholil v listopadu 1989 delší proces, na kterém se podílely aktivity různých skupin občanů i okolní události. "Nešlo o izolovaný, náhodný jev," řekl. Komunismus podle něj v té době postrádal jakoukoli výraznější podporu a nakonec zeslábla i jeho schopnost vlastní obrany. "Proto stačila vhodná kombinace domácích a zahraničních událostí a tlaků k tomu, aby skončil," prohlásil prezident.