Vdova po autoru Krtečka Milerovi se u soudu zastala své vnučky

Pražský městský soud se začal zabývat otázkou, zda je platná smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová (vnučka autora Krtečka Zdeňka Milera) a její firma licence k výrobě předmětů s kresleným Krtečkem. Smlouvu napadla žalobou správkyně výtvarníkova dědictví Milena Fischerová. Vdova po výtvarníkovi Emilie Milerová řekla, že smlouva plně odpovídá tomu, co si její muž přál. Potvrdila také pravost jeho podpisu na dokumentu. Sporná licenční smlouva pochází ze září 2011, o dva měsíce později Miler zemřel. Fischerová, která s výtvarníkem spolupracovala téměř 20 let, tvrdí, že smlouva právně vůbec nevznikla, protože podpis na listině není Milerův. I kdyby dohoda vznikla, nebyla by podle správkyně dědictví platná, protože výtvarník prý nebyl schopen posoudit skutečný obsah dokumentu. Vnučka Karolína to odmítá, v čemž ji ve svědecké výpovědi podpořila její babička. Ta ale zároveň přiznala, že její vztahy s Fischerovou jsou velmi špatné kvůli poslední z Milerových závětí, v níž výtvarník správkyni odkázal výraznou část majetku.