Ve sporu Knížáka s Černým musí znovu rozhodnout vrchní soud

Nejvyšší soud (NS) podruhé zrušil verdikt, podle kterého měl výtvarník David Černý zaplatit bývalému řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi 100.000 korun za urážku v dokumentu České televize. Spor se vrátil k Vrchnímu soudu v Praze, který musí lépe zdůvodnit výši odškodnění, zjistila ČTK z rozsudku. Vrchní soud opakovaně dospěl k závěru, že použité hrubé výrazy zasahují do osobnostních práv natolik, že pouhá omluva není dostačující satisfakcí. Na druhou stranu - i Knížák se v minulosti o Černém vyjadřoval neuctivě či hrubě, proto vrchní soud nevyhověl žalobě v plné výši.

Spory mezi Černým a Knížákem jsou letité. V roce 2000 odmítl Černý převzít cenu Jindřicha Chalupeckého v Národní galerii do doby, dokud Knížák neodejde z jejího vedení. Knížák ho nechal po sporu o instalaci jeho díla vyvést a ocenění Černému následně předal prezident Václav Havel na chodníku před Veletržním palácem. Právě při vysvětlování této situace použil Černý v televizním dokumentu vulgární výraz.