Ve Vltavě na Šumavě jsou bariéry sloužící k záchraně perlorodky říční

Pokusné bariéry v horním toku Vltavy umožní rozmnožování kriticky ohrožené perlorodky říční na Šumavě. Nedaleko Nové Pece na Šumavě je umístili jihočeští vědci. Zabrání masivnímu přesunu kaprovitých ryb, které vytlačují pstruhy. Pstruhy potřebuje perlorodka ke svému rozmnožování. Na žábrách těchto ryb totiž žijí larvy kriticky ohroženého mlže.