Vědci se v Praze zabývají nanomateriály

Bezpečností nanomateriálů a nanotechnologií, bez kterých se neobejde současný potravinářský, textilní či automobilový průmysl ani moderní medicína, se začali v pondělí v Praze zabývat čeští i zahraniční odborníci na konferenci s názvem Bezpečnost nanotechnologií je velký úkol. Konferenci pořádá Akademie věd ČR. Nanotechnologie využívá materiálů z částic o velikosti jedné miliontiny milimetru a uplatňuje se ve velkém množství vědních disciplín i ve výzkumu vesmíru. Pražská konference by měla shrnout dosavadní vědecké poznatky nanotoxikologie a upozornit na nejistoty a směry dalšího výzkumu. Diskutovat na ní budou po dva dny vědci ze šestnácti evropských zemí a z USA.