Vědci zrekonstruovali tváře žen z těžebních šachet v Krumlovském lese

Archeologové a antropologové z Moravského zemského muzea spolu s genetiky a dalšími experty zrekonstruovali tváře žen, které žily před více než 6000 lety. Jejich kostry našli v roce 2002 v při archeologickém výzkumu pravěkého těžebního revíru v oblasti Krumlovského lesa na Znojemsku. Skelet mladší ženy (cca 30-35 let) byl nalezen v jedné z těžebních šachet v hloubce cca šesti metrů, v hloubce sedmi metrů archeologové odkryli téměř kompletně zachovalý skelet 35-40leté ženy v natažené poloze s rukama sepnutýma za hlavou. Ta měla na hrudi kostru novorozence. Obě ženy byly menšího vzrůstu do 150 centimetrů. Starší žena se netěšila dobrému zdraví, zdravotní stav mladší byl lepší. Podle analýzy DNA byly ženy příbuzné, dítě nebylo příbuzné ani s jednou z nich. Zvláštní tělesné vlastnosti žen budí podezření, že k těžké práci v šachtách mohli být využívání i slabí jedinci. „Zneužívání žen k těžkým pracím je v řadě společností jakousi na ruby obrácenou přirozenou dělbou práce. Nejtěžší práce nevykonává ten nejsilnější, ale ten, koho k nim lze nejsnáze přinutit. To zpochybňuje tradiční názor, že vzestup společenské role mužů v pozdní době kamenné souvisel s využíváním jejich větší síly při orbě, stavbě opevnění a právě také při těžbě,“ uvedla antropoložka Eva Vaníčková.