Více než pětina dětí v Česku jsou oběťmi či svědky násilí

Oběťmi nebo svědky násilí v rodině je v České republice asi 22 procent dětí. V Česku přitom není garantovaný postup ani citlivý způsob pomoci, která by se k dětem měla dostat, chybí i legislativní zázemí. Novinářům to před zahájením konference Pomoc pro dětské oběti pod jednou střechou v Poslanecké sněmovně řekla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová. „Velká část dětí, které si řeknou o pomoc, skončí například v ústavní péči, nebo se k pomoci tyto děti nedostanou vůbec a končí například v psychiatrických léčebnách, ve výchovných ústavech a podobně," řekla Wünschová. Upozornila na to, že v Česku je velká tolerance k násilí v blízkých vztazích a velmi nízký počet odhalených případů. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zástupců Lociky sice nyní pracuje na novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí, kde navrhuje vznik specializovaného typu pověření, v rámci kterého by služby pro dětské oběti násilí mohly vznikat, návrh se ale mezioborové spolupráci nevěnuje. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková doplnila, že Česko se už v roce 1991 zavázalo dodržovat Úmluvu o právech dětí. Je podle ní ale třeba zlepšit záruky bezpečí dětských obětí a také prevenci.