Česko má smutný primát v týrání dětí

deti2.jpg

V rubrice Česká nej- Vám představujeme zajímavosti, na které býváme zpravidla pyšní. Tím dnešním nej- se ale rozhodněme chlubit nemůžeme. Česká republika totiž patří k zemím s největším počtem týraných dětí na světě.

Podle Fondu ohrožených dětí je tu ročně týráno až 40 tisíc dětí a kolem padesáti z nich na následky týrání každý rok zemře.

"Ve srovnání například s Velkou Británií je u nich utýráno kolem padesáti dětí ročně. U nás je ten odhad stejný, ale v Británii je šestkrát víc dětí,"

potvrzuje předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková údaje, které zveřejnil Výbor pro práva dítěte OSN. V Česku se podle Fondu podceňují signály, které o týrání dětí svědčí: nezájem a špatné zacházení ze strany rodičů, stará a leckdy špatně zhojená zranění, zlomeniny a podlitiny u dětí.

"Většina případů týrání vůbec nevyjde najevo, protože ty děti se bojí, neřeknou nic. Někdy jsou tak malé, že to ani říct nemohou. A často se právě ta úmrtí nebo těžká zranění malých dětí, která vzniknou v důsledku týrání, vyhodnotí jako nešťastná náhoda."

Fond ohrožených dětí se snaží týraným dětem poskytnout pomoc. Ročně se zabývá zhruba třemi stovkami případů, o kterých se dozví. Rozšiřuje síť takzvaných Klokánků, domovů rodinného typu, kde se jedna "teta" stabilně stará o tři až čtyři děti. Jen za loňský rok bylo do Klokánků přijato čtyři sta dvacet dětí. Zhruba pro šest set tzv. problémových dětí se podařilo najít náhradní rodinu.

"Ale pořád je to taková kapka v moři, protože nejsou finance a stále se potýkáme s tím, jestli budeme mít na výplaty nebo ne,"

říká Marie Vodičková. O práci Fondu ohrožených dětí se více dozvíte na internetové adrese www.fod.cz.