Vítkovští žháři Müller a Lukeš zůstávají ve vazbě

Dva podezřelí ze žhářského útoku ve Vítkově Ivo Müller a Jaromír Lukeš zůstanou ve vazbě. Uvedl to předseda senátu Miloslav Studnička, který o prodloužení vazby rozhodoval v pátek. O vazbě dalších dvou souzených Davidu Vaculíkovi a Václavu Cojocaruovi bude soudce rozhodovat koncem června. Lze předpokládat, že i oni ve vazbě zůstanou. Hlavní líčení pak pokračovalo čtením listinných důkazů a výslechem posledního experta. Posuzoval pachové stopy zajištěné na místě, především na střepech zápalných láhví s pachem útočníků. Tyto expertizy potvrdily, že Lukeš, Müller a Cojocaru láhve v rukou drželi. Poté soudce proces odročil. Pokračovat bude 16. června například přehráním záznamů odposlechů hovorů z mobilních telefonů. Číst se budou i protokoly z průběhu domovních prohlídek.

Autor: Peter Gabaľ