Vláda je proti návrhu, aby krajané mohli dál žádat o občanství

Vláda má výhrady k senátnímu návrhu, podle něhož by čeští krajané mohli ještě žádat o obnovu občanství. Negativně se k podobné iniciativě horní komory před necelým rokem postavil už předchozí kabinet Vladimíra Špidly. Bez ohledu na postoj vlády nyní návrh posoudí sněmovna.

Novela zákona o občanství je určena především těm Čechům žijícím v zahraničí, kteří o občanství přišli kvůli emigraci v posledních letech komunistického režimu. Mnozí z nich totiž podle autorů novely nestihli v určené lhůtě splnit podmínky, které platný zákon vyžaduje. Senát proto navrhl pětiletou lhůtu, která uplynula počátkem loňského září, zcela zrušit. Špidlova vláda a následně i Poslanecká sněmovna podobnou novelu vypracovanou senátní komisí pro krajany loni na jaře zamítly. Důvodem byla především snaha vyřešit tuto problematiku až letos případnou komplexnější vládní novelou zákona o státním občanství.

Platný zákon z roku 1999 umožňoval požádat o obnovení občanství jen těm emigrantům, kteří o české občanství přišli od 25. února 1948 do 28. března 1990, a to propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím občanství země, s níž Česko mělo uzavřenou úmluvu o zamezení vzniku dvojího občanství. Senátorská úprava tak vychází vstříc hlavně krajanům, kteří o české občanství nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997.