Vláda podpořila uzákonění dohody rodičů o dětech po rozvodu

Poslaneckou novelu občanského zákoníku, která má umožnit dohodu rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu, vláda na dnešním jednání podpořila. Cílem novely je snížení zásahu státu do rodinných záležitostí a podpora odpovědnosti rodičů za záležitosti jejich dítěte. Novela má současně nastavit soudní poplatky tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte, a zabránit opakovaným šikanózním návrhům na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé.

Předloha, pod níž je podepsána desítka poslanců ze všech sněmovních klubů v čele s Věrou Procházkovou (ANO), má také umožnit postoupení pohledávky na výživné k vymáhání pod hrozbou exekuce jako rychlé cesty k zajištění prostředků na výživu dítěte.