Vláda schválila akční plán pro státem podporované regiony

Vláda schválila akční plán pro státem podporované regiony v letech 2021 a 2022. Jde o území ve velké vzdálenosti od regionálních center nebo regiony, které přišly kvůli restrukturalizaci o velké množství pracovních příležitostí. Spadají sem také správní obvody obcí zasahujících území bývalých vojenských újezdů. Celkem jde o 132 měst a obcí. Na projekty má jít předběžně zhruba 65 miliard korun.

"Tato území se potýkají s dlouhodobým odlivem zejména vzdělanějších obyvatel, což je jednou z dalších příčin jejich zaostávání. Mezi hlavní problémy patří slabý hospodářský výkon například z důvodů nízké produktivity firem a omezené možnosti dalšího růstu. Řada území dlouhodobě trpí zhoršenou sociální strukturou obyvatel, v řadě oblastí je problém sociálního vyloučení," uvádí ve svém materiálu ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Problémem je podle něj také například dostupnost kvalitních veřejných služeb včetně dopravní obslužnosti.