Vláda schválila odškodnění i pro politické vězně po roce 1968

Pravidelné příplatky ke svým důchodům budou dostávat nejen političtí vězni z prvních dvaceti let komunismu, ale i ti, co byli za své politické názory v žaláři v letech 1968 až 1989. Rozhodla o tom vláda. Původní návrh ministerstva vnitra počítal s tím, že odškodněni budou odpůrci komunismu pouze z let 1948 až 1968. Příplatek 50 korun za každý započatý měsíc pobytu ve vězení nebo v pracovním táboře však nyní dostanou i političtí vězni z normalizačních let. Rozšíření skupiny odškodněných občanů podle vlády nebude znamenat velké finanční břímě, protože drastického zacházení s odpůrci režimu v 70. a 80. letech v porovnání s předcházejícím obdobím ubylo.

Člověk, který strávil v komunistickém vězení či pracovním táboře šest let, by tak měl dostal k penzi přidáno 3600 korun měsíčně. Vdovám či vdovcům navrhovalo ministerstvo vnitra vyplácet paušální částku mezi 1500 a 2500 korun měsíčně. Vláda by měla na tyto účely uvolnit v příštím roce 280 milionů korun. O příplatku k důchodům může kabinet rozhodnout sám a nepotřebuje k tomu souhlas parlamentu.