Advokáti disidentů a politických vězňů patřili k hrdinům

Na výstavě se objevuje i popelník Otakara Motejla, foto: Zdeňka Kuchyňová

Osudy disidentů a politických vězňů jsou známé. Málokdo však zná osudy jejich advokátů, kteří při obhajobě prokázali mimořádnou odvahu. Mnozí z nich na to doplatili. Tento dluh se rozhodla smazat Česká advokátní komora. Na výstavě věnované deseti mimořádným osobnostem advokacie najdete například spisy klientů, rozsudky, motáky z vězení, ale i osobní věci advokátů, jako například šperky Dagmar Burešové nebo talár či popelníček bývalého ombudsmana Otakara Motejla.

Na výstavě se objevuje i popelník Otakara Motejla,  foto: Zdeňka Kuchyňová

Petr Toman a Iva Chaloupková na výstavě Advokáti proti totalitě,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Výstava mapuje životní osudy jedné advokátky, jednoho koncipienta a osmi advokátů, které jsou rozprostřeny do jednoho století. Z žijících advokátů vzdává hold někdejšímu místopředsedovi federální vlády Jánu Čarnogurskému, Milanu Hulíkovi a Jiřímu Machourkovi. Právě ten stál u zrodu výstavy, uvedl advokát Petr Toman.

"V roce 2017 byl uveden do právnické Síně slávy. Poutavě vyprávěl své příběhy. A právě tam vznikla myšlenka, že není jediný, kdo by nám takové příběhy mohl vyprávět. Dalším je pan doktor Milan Hulík, který zastupoval disidenty v 70. a 80. letech, například některé ze skupiny Plastic People. Třetím je slovenský advokát Ján Čarnogurský. V roce 1981 byl vyloučen z advokacie právě proto, jak důsledně obhajoval jednu svoji klientku. Problémy v 50. a 60. letech byly úplně jiné, než v 70. a 80. letech, ale byly. A všichni, kteří obhajovali, to moc dobře věděli. Obhajovali s vědomím těchto problémů, s vědomím osobního ohrožení a bohužel i s vědomím možného a nakonec i reálného postihu svých rodinných příslušníků, svých dětí a podobně."

Ján Čarnogurský,  foto: Pelz,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
"Osudovou klientkou Jána Čarnogurského byla Drahomíra Šinoglová, za jejíž kauzu byl vyloučen ze slovenské advokacie. Shodou okolností měl tuto klientku původně obhajovat brněnský doktor Jiří Machourek. Z časových důvodů kauzu nemohl převzít, obrátil se na slovenské kolegy a její kauzu vzal doktor Čarnogurský. Tito dva advokáti se nikdy neviděli. Poprvé to bylo až na naší konferenci a vernisáži. Doktor Machourek se velmi emotivně Jánu Čarnogurskému omluvil za to, že mu poslal klientku, kvůli níž skončil v kriminále a byl vyloučen z advokacie. S úsměvem pak řekl: vlastně jsem mohl skončit jako vy, být federálním ministrem vlády, kdybych tehdy možná tu obhajobu vzal. To byla taková perlička. Ale i jejich životní příběhy spolu souvisely, příběhy dvou našich hrdinů," dodala mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Velkou odvahu prokázali advokáti v 50. letech. Jeden z nich byl popraven, říká Petr Toman.

Osobní věci Jaroslava Borkovce,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Pro nás je největším hrdinou z těchto let tehdejší advokátní koncipient pan doktor Jaroslav Borkovec. Je jediným zástupcem advokacie, který byl za svoji činnost popraven. Spolu s dalšími se pokusil vyvolat a uskutečnit protikomunistický převrat. V květnu 1949 byl zatčen a 5. listopadu 1949 popraven. Podařilo se nám sehnat jeho dceru. Ta nám dala dopisy, které jim psal z pankrácké věznice. Jeho příběh máme velmi dobře zdokumentovaný a popsaný i od příbuzných. Dalším je pan doktor Rastislav Váhala, který je znám především tím, že obhajoval generála Heliodora Píku, který byl následně popraven a on sám byl nakonec z advokacie také vyštípán. To jsou pro nás asi ti největší velikáni."

Advokát Petr Toman je spoluautor knihy, která obsahuje i řadu podrobností, které se na výstavu nevešly.

Foto: nakladatelství Mladá fronta
"Kniha je podle mého názoru zajímavá tím, že jednak popisuje životní příběhy a osudy těch našich advokátních hrdinů, ale i jejich nejzajímavější kauzy. Obsahuje rozhovory s nimi nebo s některými klienty, které jsme oslovili, například Stanislava Devátého, který vypráví o tom, jak ho obhajoval jak doktor Machourek, tak doktor Čarnogurský. Především obsahuje velké množství fotografií, ať už advokátů z různých období jejich života, jejich klientů a nebo i vyšetřovacích spisů, které se nám podařilo díky panu doktoru Blažkovi získat z archivu bezpečnostních složek."

Dagmar Burešová prokázala odvahu už jako mladá dívka

Na výstavě jsou představeni také advokáti, které většina lidí zná z polistopadového vývoje, bývalý ombudsman Otakar Motejl a doktorka Dagmar Burešová, připomněla mluvčí Iva Chaloupková.

"U paní doktorky Burešové jsme si mysleli, že už o jejím životě víme všichni všechno, o její statečnosti a o tom, co vykonala pro advokacii. Ale při rozhovorech s jejím manželem a dcerou se ukázalo, že byla ještě statečnější, než jsme si představovali, protože jsme objevili příběh jejího kamaráda, který utekl z věznice, z pracovního tábora. Ona ho ukrývala a pomohla mu uprchnout za hranice. V té době jí bylo 19 let, to ještě nebyla ta statečná Dagmar Burešová, kterou známe z konce 60. let z procesu, kdy obhajovala čest Jana Palacha po boku jeho maminky. To byla mladá dívka a už tehdy prokázala obrovskou statečnost, protože za to jí tehdy mohlo hrozit vězení nebo až trest smrti. Tedy daleko větší postihy, než v 60. letech. Jestliže se o ní říká, že to byla velmi statečná dáma, která tvrdila, že zbabělost by měla být trestným činem, tak to dokazovala už jako velmi mladá slečna. To byl pro nás všechny velmi objevný příběh."

Prvním klientem Otakara Motejla byl Vladimír Škutina

Talár Otakara Motejla,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Bývalého ombudsmana Otakara Motejla si vybavujeme ve středním a vyšším věku. Jako mladíka by ho na fotografii asi málokdo poznal. Jak se podařilo zkontaktovat jeho příbuzné?

"To byla složitá, řekl bych detektivní práce. Nikde neexistuje seznam příbuzných, jejich adres nebo telefonních čísel. My jsme je různými cestami hledali, někde to bylo jednodušší, někde složitější. V případě pana doktora Motejla nebylo složité dceru najít. Je to velice milá dáma. Zažili jsme úžasné překvapení, když jsme ji požádali o jeden nebo dva předměty pana doktora Motejla. Ona otevřela skříň a dala nám dva kufry jeho osobních věcí a hlavně spisů klientů, které tehdy zastupoval už z 60. let. Takže jsme dokonce zmapovali, kdo byl Motejlův první klient obhajovaný v politickém procesu. Byl to Vladimír Škutina, kterého zastupoval, když řekl, že prezident Novotný je vůl. Máme dokonce první zápis, kdy Vladimír Škutina navštívil Otakara Motejla. Ten je z roku 1961,"říká advokát Petr Toman.

Rtěnka, šperky, brýle či popelníček - soukromé věci advokátů

Na výstavě je řada osobních předmětů, například moták od Pavla Landovského, připomíná mluvčí Iva Chaloupková.

Šperky a rtěnka Dagmar Burešové,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Je tu i rtěnka doktorky Burešové, její šperky, brýle doktora Borkovce, které se vrátily dceři po jeho popravě, fleret doktora Hejného, významného brněnského advokáta. Především autoři knihy Ondřej Šebesta a Petr Toman hledali příbuzné a přátele, kteří by na ně mohli vzpomínat, postupně jsme se zapojili my další. Nikdo z pozůstalých nebo přátel nás neodmítl. Všichni byli nesmírně potěšeni tím, že na jejich rodinné příslušníky chceme vzpomínat. Krásně to vyjádřila vnučka doktora Hejného, která řekla, že jsme jejího dědečka vrátili zpátky do advokacie a myslím, že to tak cítili všichni, kteří se vernisáže zúčastnili. My jsme předali žijícím advokátům, kteří jsou v našem projektu zastoupeni, advokátní vyznamenání, a těm, kteří mezi námi nejsou, jsme ho předali in memoriam. Za každého si vyznamenání někdo z příbuzných převzal a měl slzy v očích. Dokonce příbuzná doktora Křížka, jeho praneteř, přiletěla až z Kanady, aby vyznamenání pro prastrýce mohla převzít."

Jak dodala mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková, součástí výstavy byla i velká historická konference a doprovodný web www.advokatiprotitotalite.cz.

Foto: Zdeňka Kuchyňová