Vláda schválila změny na finančním trhu a v dohledu

Vláda schválila změny, které by měly zlepšit fungování finančního trhu a spolupráci mezi dohledovými orgány v rámci Evropské unie. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr financí Miroslav Kalousek. Návrh zákona, který mění některé nynější normy, do českého právního řádu převádí směrnici EU. Například banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry budou muset podle schváleného uákona posílit kontrolní systémy. Jedním z takových opatření bude vytvoření takzvaného výboru pro odměňování. Ten stanoví pravidla pro přidělení odměn, která se budou vztahovat na osoby ovlivňující rizikový profil finanční instituce. Mezi další změny obsažené v návrhu patří posílení spolupráce mezi dohledovými orgány v rámci EU nebo odstranění překážek ve sdílení informací. Konkrétně budou orgány dohledu spolupracovat v rámci takzvaných kolegií orgánů dohledu, kde si budou například vyměňovat informace nebo budou společně vyhodnocovat rizikový profil celé bankovní skupiny. V ČR dohlíží na finanční sektor Česká národní banka.