Vláda v pondělí projedná nový stavební zákon, má urychlit řízení

Vláda v pondělí projedná nový stavební zákon, od kterého si slibuje výrazné zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, jež nyní brzdí výstavbu bytů. Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

K původní verzi zákona dostalo ministerstvo pro místní rozvoj více než pět tisíc připomínek, řada z nich směřovala na přehlednost zákona. U větších projektů slibuje zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok. Hlavními principy jsou podle ministryně Kláry Dostálové (ANO) jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.