Vladimír Špidla dostal v Evropském parlamentu převážně pozitivní hodnocení

Převážně pozitivně hodnotili poslanci Evropského parlamentu výkon českého komisaře Vladimíra Špidly při slyšení ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Z jejich závěrů vyplynulo, že nemají zásadní námitky proti jeho zařazení do příští Evropské komise. Aby se úřadu úspěšně zhostil, musí podle poslanců "přesvědčit evropské občany o výhodách silného sociálního modelu". Vadou na kráse podle dopisu bylo to, že "odpovědi na některé otázky nebyly úplné", například pokud jde o názor na postavení žen v Turecku. Výbor žádá, aby se k tomuto bodu Špidla dodatečně písemně vyjádřil.