Vnitro chce dát obcím více pravomocí v boji s prostitucí

Podle nového zákona o omezení prostituce, který připravuje ministerstvo vnitra, přejde větší pravomoc v boji s prostitucí do rukou měst a obcí. Radnice by tak v blízké budoucnosti mohly prostituci na území města či obce zcela zakázat, budou ale také mít právo pro ni vymezit území. Ministr vnitra František Bublan to řekl na setkání se starosty v Benešově.

Zákon by podle něj mohl platit nejdříve v roce 2006. Pokud norma vejde v platnost, bude každá žena, která se bude chtít živit prostitucí, muset získat osvědčení od městského nebo obecního úřadu. "Když města prostitutky chtít nebudou, tak nevydají žádné osvědčení," dodal ministr a upozornil, že sexuální služby již nebudou moci nabízet cizinky či cizinci. Za porušení zákona budou údajně hrozit vysoké pokuty a v případě opakování přestupků i trestní stíhání.

Zákon vstoupí v platnost nejdříve v roce 2006. Česká republika totiž nejdříve musí vypovědět mezinárodní úmluvu o prostituci a obchodování s lidmi z roku 1949. Bublan se domnívá, že poslanci a senátoři nebudou vypovězení úmluvy klást žádné překážky a návrh projde hladce v obou komorách. Od vypovězení mezinárodní úmluvy po přijetí zákona ale musí uplynout nejméně jeden rok.