Vojáci základní služby opustili útvary, zemi brání profesionálové

Poslední necelé dvě tisícovky vojáků základní služby ve středu definitivně opustily 71 útvarů a zařízení v 35 posádkových městech. Česká republika jako jedna z prvních postkomunistických zemí ukončila povinnou vojenskou službu a obranu země svěřila plně do rukou profesionální armády. Po téměř 140 letech skončila povinná vojenská služba.

Ministr obrany Karel Kühnl se s vojáky základní služby symbolicky rozloučil na začátku prosince na Pražském hradě, poslední voják základní služby mu v úterý podal hlášení ve Strakonicích. Současně s odchodem vojáků základní služby končí civilní služba a těm, kteří ji vykonávají, se zbytek promíjí.

Armáda bude mít v lednu zhruba 22.000 profesionálních vojáků. Dalších téměř 20.000 lidí budou tvořit občanští zaměstnanci. Kromě pravidelného vojska má Česká republika k dispozici ještě aktivní zálohy, které mají pomáhat hlavně při řešení nevojenských krizových situací. Ostatní občané budou do zbraně povoláni pouze v případě ohrožení státu nebo ve válečném stavu.