Diskriminovaná menšina

První dny července jsou spojeny nejen ze začínajícími dovolenými. Pro řadu mladých mužů znamenají rovněž jeden z nástupních termínů na vojenskou základní službu. Letos jich ale nastoupilo ještě méně než v minulosti. A náčelník generálního štábu české armády Šedivý si v této souvislosti povzdechl, že základní vojenská služba má zásluhou mimořádné liberálního zákona o civilní službě stále více diskriminační charakter. Zdeněk Vališ k tomu dodává, že rovněž zásluhou fenoménu zvaného modrá knížka.

V době vojenské služby jsme nositeli modrých knížek svorně pohrdali a titulovali je "štátskriply" a zároveň jim tajně záviděli. "Modroknížkaře" náš povýšenecký postoj většinou nijak nevyváděl z míry. Pro ně jsme naopak my byli "zelení blbci". Největší potupou ale bylo zjištění, že více než obránci vlasti jsme spíše za blbce i pro normální holky, čehož "modroknížkaři" občas dokázali patřičně a škodolibě využít. A tak zatímco my jsme se v mrazech a vedrech plahočili po Doupovských horách, oni vydělávali, neztráceli kontakt se svou profesí a leckterým po návratu z vojny pak dělali šéfy.

Dnes, pravda, je možnost vyhnut se vojenské službě mnohem větší než kdysi. Třeba prostřednictvím náhradní civilní služby. Vlastnit modrou knížku ale zůstává nadále význačným bibliofilským počinem. Je to kniha, kterou mnohý mladý muž zařadí do knihovny tisíckrát raději než Ovidiovo Umění milovat. A není přitom ani nutné, jako před lety, aby se kvůli modré někteří chytří muži nechávali zavřít na čas i do blázince, když už jim odvodní komise neuznala žádnou z nemocí z předloženého bohatého chorobopisu.

Nejmladší ministr sociálnědemokratické vlády, 27letý Karel Březina, elegán, zdůrazňující svou zálibu ve sportu, nemusí na vojnu. Jeho zdraví je natolik chatrné, že mu vyneslo modrou knížku. Jisté ovšem je, že Březina není jediným mladým politikem, který se vyhnul službě v armádě. Jiní mladí politici zase nestihli dosud narukovat právě kvůli své politické dráze. Jeden ze služebně nejstarších českých poslanců 31letý Marek Benda z ODS je ve sněmovně už deset let. To, že nebyl na vojně, mu nepřipadá aktuální. Pokud vydrží ještě dva roky, má šanci, že už nikdy nebude povolán.

Mnohem zajímavější než politici s modrou knížkou jsou ale bezesporu vrcholoví sportovci. Třeba takový známý hokejista Vladimír Růžička, olympijský vítěz z Nagana, má vysoký krevní tlak. V Naganu ale vybojoval zlatou medaili pro Českou republiku další nositel modré knížky ze zdravotních důvodů - Jiří Šlégr, hrající v americko-kanadské NHL za tým Pittsburghu. Mezi hokejisty vůbec je prý modrá knížka oblíbenou četbou. Podle lékařů pak následují lyžaři a horolezci. Lékaři ovšem připouštějí, jakkoli se to může zdát zvláštní, že i vrcholový sportovec může být osvobozen z vojny oprávněně. Například, když trpí alergiemi či astmatem. Nicméně zkuste přesvědčit širokou veřejnost, že v tom není nějaký podfuk.

Byl by samozřejmě nesmysl pohlížet na každého, kdo nebyl ze zdravotních důvodů na vojně, jako na simulanta. Premiér Miloš Zeman získal třeba "modrou" ještě za minulého režimu, se kterým nebyl rozhodně v přátelských vztazích. Pokud by nebyl k osvobození z vojenské služby pádný důvod, určitě by ho byl režim s radostí oblékl do zeleného a poslal k nějakému nechvalně vyhlášenému útvaru. Východiskem ze současného stavu, kdy armáda už není s to naplnit početní stavy u mnohých útvarů, bude zřejmě až vznik profesionální armády po roce 2010. Do té doby se ale ti, co nastoupí do základní vojenské služby, nezbaví oprávněného pocitu, že patří k silně diskriminované menšině.