Armáda potřebuje zatraktivnit

Podle nedávného vládního rozhodnutí by česká armáda měla být už za šest let plně profesionální. Nikdo ale zatím nemá představu, jak bude do té doby vypadat. Může nastat situace, jak uvádí Zdeněk Vališ, kdy generálové zůstanou bez vojska.

Zkušenosti ze zemí, které už mají armádní reformu za sebou, ukazují, že představa vylidněné armády není vůbec fikcí. Ve Francii dokonce odmítl nastoupit do povinné základní služby celý poslední ročník mladíků. Proč by mělo být Česko výjimkou, když už teď se armádě téměř nedaří naplňovat při nástupních termínech záklaďáků stavy vojsk?

Vlastnictví tzv. modré knížky bylo ostatně význačným bibliofilským počinem už za minulého režimu. Také dnes ji mnohý mladý muž zařadí do knihovny tisíckrát raději než Ovidiovo Umění milovat. A není přitom ani nutné, jako před lety, aby se kvůli modré někteří chytří muži nechávali zavřít na čas i do blázince, když už jim odvodní komise neuznala žádnou nemoc z předloženého bohatého chorobopisu.

Dnes má ovšem hlavní podíl na alarmujícím nedostatku vojáků základní služby mimořádně liberální zákon o civilní službě. Jeho existence dává normální základní vojenské službě diskriminační charakter. Proč se má jeden mladík v mrazech a vedrech plahočit s plnou polní po cvičáku a nechat se šikanovat od starších vojáků, když druhému mladíkovi stačí říci před odvodní komisí, že službu v armádě nemůže vykonávat kvůli svému svědomí. Navíc když ten první pracuje pro stát zadarmo a druhý si může v civilní službě a různě bokem vydělat slušné peníze.

Je více než zřejmé, že nechuť strávit rok v kasárnách poroste úměrně tomu, jak se bude blížit rok 2006. Tehdy by totiž měli nastoupit na vojnu poslední záklaďáci. O rok později už bude chránit zemi výhradně profesionální armáda. Ministerstvo obrany se nechalo varovně slyšet, že odvedencům se nemusí vyplatit různé kličkování a oddalování nástupu. Podle současných zákonů by si prý museli vojenskou povinnost splnit i v časech profesionální armády. Na tenhle špek ale asi moc lidí ministerstvu neskočí. Pokud odvedenci vojnu nestihnou do roku 2006, těžko to po nich bude někdo požadovat následně. Jednak by to nemělo smysl, jednak by nejrůznější tahanice s tím vším spojené, včetně soudních projednávání, nestály za to.

Na druhé straně nikdo neví, co nás v příštích pěti letech čeká. Schválený návrh profesionalizace armády totiž neobsahuje žádný recept proti reálnému naplnění rčení o generálech bez vojska. Vojenská služba se každopádně bude muset nějak zatraktivnit, což samozřejmě platí i pro budoucí plně profesionální armádu. Pro někoho tak může být lákavé odnést si po roce z vojny třeba řidičský průkaz na nákladní automobil či průkaz k ovládání jiné techniky. Taková věc se může později hodit při hledání zaměstnání v civilu. Pro jiného může být lákadlem výuka angličtiny. V módě jsou i kursy přežití v divočině nebo kursy sebeobrany.

Existuje ale ještě jedna lákavá vidina. Využít rostoucího zájmu dívek a žen o službu v armádě. Vždyť v úvahách odborníků se stejně počítá s tím, že v budoucnu by se měly na armádních stavech podílet až dvaceti procenty.