Volební zákoník počítá i s korespondenčními volbami

Vláda se bude příští středu zabývat věcným záměrem volebního zákoníku, který by měl do budoucna sjednotit pravidla nejen při volbách, ale i při všeobecném referendu. Navíc by měl upravovat i přímou volbu prezidenta, o jejíž podobě mají poslanci i senátoři rozdílné představy. Může se proto stát, že parlament potřebnou změnu Ústavy neschválí. Volební zákoník má zavést rovněž korespondenční formu hlasování. Občanům by umožnila zasílání hlasovacích lístků poštou. Voliči, kteří by nemohli být v době hlasování v místě bydliště, by navíc mohli předem své hlasovací lístky uložit na obecním úřadu. Po korespondenčním způsobu hlasování volali při projednávání dosavadních volebních norem hlavně senátoři, dokonce takový návrh v minulém funkčním období připravili s cílem umožnit hlasovat hlavně Čechům žijícím v zahraničí. Ministerstvo vnitra ve svém návrhu vycházelo obdobných úprav v evropských zemích, kde tato forma hlasování existuje, legislativní rada vlády jej podpořila.