Všechny Češky si budou moci úředně zapsat své příjmení v mužském tvaru

Všechny Češky si budou moci nechat úředně zapsat své příjmení v mužském tvaru. Senát to schválil v úpravě zákona o matrikách, která je součástí soubor novel souvisejících s novým zákonem o občanských průkazech. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Možnost žádat o oficiální uvádění příjmení bez přípony -ová mají nyní jen cizinky, české občanky s trvalým pobytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec. Stejnou možnost nepřechylování svého příjmení mají i české občanky, které mají jinou než českou národnost. Sněmovna na návrh někdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) tyto podmínky zrušila. Kritici návrhu označovali změnu za přílepek. Senátor Michael Canov (SLK) uvedl, že návrh je genderově nevyvážený, neboť mužům nedovoluje zvolit si příjmení v ženské podobě, což je podle senátora "zjevně nespravedlivé". Místopředseda Senátu a učitel češtiny Jiří Růžička z klubu Starostů poukázal na to, že příjmení v ženském tvaru mají svou informační hodnotu.