Výbor dobré vůle získá dar od mecenáše Karla Velana

Karel Velan s manželkou

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové získá od dlouholetého mecenáše Karla Velana dar 570.000 korun. Peníze budou použity především na péči o romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a na sociální služby Domova Olga v Blansku poskytované občanům s mentálním postižením.

Výbor dobré vůle podporuje Karel Velan už přes dvacet let. Tento finanční dar bude využit i na menší projekty zaměřené na péči o seniory a hospicové služby. "Jsem potěšen, že významní členové čechokanadské komunity v Kanadě podporují smysluplné charitativní projekty v České republice včetně projektů, jež pomáhají romské mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí," uvedl v tiskové zprávě kanadský velvyslanec v České republice Otto Jelinek, někdejší mistr světa v krasobruslení v kategorii sportovních dvojic.

Karel Velan je světoznámý český průmyslník, filantrop a vědec. Vystudoval Technickou univerzitu v Brně a po nástupu komunistů v roce 1948 odešel i s rodinou do Kanady. V Montrealu pak v roce 1953 postavil první továrnu. Jeho firma se specializuje na průmyslové armatury, vlastní továrny nejen v Kanadě a USA, ale i ve Francii, Portugalsku, Koreji a na Tchaj-wanu. S Manželkou Olgou věnovali České republice více než milion dolarů na dobročinné účely. S houslovým virtuosem Josefem Sukem založili nadaci na podporu mladých českých umělců. Karel Velan podporuje i studie českých lékařů v Kanadě a v USA a významnou částku přispěl i na oběti povodní na Moravě. V roce 1998 získali manželé Velanovi cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Karel Velan dal také impulsem pro založení Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové. Během státní návštěvy v Kanadě se před lety setkal s prezidentem Václavem Havlem a jeho ženou Olgou. "Tenkrát řekla, že bolševici úplně zničili naše zdravotnictví. Podíval jsem se jí do očí a řekl jsem: já bych vám dal sto tisíc dolarů na dětskou nemocnici v Brně. Ona mi pak odepsala, že to ji přivedlo na myšlenku na založení Výboru dobré vůle," uvedl v jednom z rozhovorů pro Radio Praha Karel Velan.