Výskyt rakoviny prsu se v České republice za 25 let téměř zdvojnásobil

Výskyt rakoviny prsu se v České republice za 25 let téměř zdvojnásobil, ale počet úmrtí se od roku 1990 s výjimkou jednoho roku prakticky nemění. Podle přednosty radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jana Daneše je růst zjištěného počtu onemocnění do jisté míry ovlivněn častějším screeningem. Relativní snižování úmrtnosti je z větší části výsledkem časné diagnostiky a z menší části úspěšnější léčby.