Výstava na Hradě přibližuje českou krajinomalbu

Obsáhlá výstava nazvaná Má vlast - pocta české krajinomalbě začala tento čtvrtek v Jízdárně Pražského hradu. Hrad pro přehlídku poskytl některá díla ze svých sbírek. Samotnou akci inicioval, připravil a financoval spolek Mánes. Většina výtvarníků prezentovaných na výstavě byla či je jeho členy. Expozici uvozuje několik obrazů Antonína Slavíčka. Vedle něj představují díla Mánesů, Adolfa Kosárka, Mikoláše Alše, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Jindřicha Pruchy, Františka Kavána, Otakara Nejedlého, Václava Špály, Jana Zrzavého, Josefa Lady či Josefa Šímy.