Výstava v Městské knihovně v Praze připomíná trojici V+W+J

Návštěvníci Městské knihovny v Praze si mohou v centrální hale a hudebním oddělení na Mariánském náměstí prohlédnout výstavu k letošním jubileím legendárních tvůrců Osvobozeného divadla. Hlavní část expozice je věnována Janu Werichovi (narozen 6. února 1905) a Jiřímu Voskovcovi (narozen 19. června 1905). Třetí část přibližuje skladatele Jaroslava Ježka. Sté výročí jeho narození připadne na 25. září 2006. Organizátoři výstavy soustředili vedle mnoha fotografií i publikace z knihovních fondů, dotýkající se těchto osobností. Jedna z vitrín obsahuje vzácná první vydání her Osvobozeného divadla. Ježka připomínají zmenšené kopie notových zápisů písniček, které dodnes neupadly v zapomenutí.