Významné osobnosti letectví převzaly ocenění za celoživotní práci

Sedm významných osobností českého letectví a kosmonautiky převzalo v Poslanecké sněmovně ocenění za celoživotní přínos a propagaci oboru. Laureáti ceny obdrželi z rukou předsedy podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Pavla Hojdy. Ceny se udělují již podruhé. Důvodem, proč podvýbor k udělování ocenění přistoupil, je skutečnost, že sice existují ocenění ve vojenském i sportovním létání, ale ocenění přínosů v civilním letectví, výrobě i výzkumu a kosmonautice podle Hojdy zcela chybí. Sněmovna odměnila leteckou akrobatku Radku Máchovou, která celý život propagovala roli žen v létání a její výkony v akrobacii se těší mezinárodnímu ohlasu. Mezi vyznamenanými jsou i Milan Holl, významná osobnost leteckého výzkumu, vývoje a průmyslu, a Lubomír Dudáček, který se zasloužil o pedagogickou a publicistickou činnost a angažoval se v odborných leteckých sdruženích. Medaili také převzal mezinárodně uznávaný akrobatický letec Jiří Kobrle a Věra Perlingerová, která se věnovala řízení vojenského a civilního letového provozu. Za celoživotní práci v oboru byli oceněni Zdeněk Sedláček a Karel Dvořák.