Vzniká kniha o Baťově předválečné obchodní cestě kolem světa

V Česku vzniká unikání kniha s dosud nepublikovanými fotografiemi a deníkovými zápisky, které mapují významnou předválečnou cestu podnikatele Jana Antonína Bati kolem světa za mezinárodním obchodem. Podnikl ji v roce 1937 na palubě tehdy špičkového letounu Lockheed Electra 10A. Ten se shodou okolností po renovaci v USA nedávno vrátil do ČR. Vyplývá to z informací nakladatelství Atelier IM.

Kniha, která se na pultech objeví v září, vychází z po léta pečlivě uchovávaného rodinného archivu založeného Josefem Englišem, špičkovým leteckým mechanikem a šéfem leteckého oddělení baťovského impéria, který s Baťou a dalšími členy posádky čtyřměsíční cestu absolvoval. Knihu sepsal a fotografie poskytl vnuk Josefa Engliše Petr Engliš.