Yves Bonnefoy dostal v Praze Cenu Franze Kafky

Přední francouzský básník, esejista a překladatel Yves Bonnefoy dostal Cenu Franze Kafky. Bonnefoy se v Brožíkově síni pražské Staroměstské radnice stal sedmým laureátem jediné mezinárodní literární ceny udílené v Česku. Ocenění básníkovi předali primátor Pavel Bém, předseda Senátu Přemysl Sobotka a ředitelka Společnosti Franze Kafky Markéta Mališová. Yves Bonnefoy uvedl, že pražský německý spisovatel Franz Kafka patří k osobnostem, které nejvíce ovlivnily jeho uvažování o poezii - a to přesto, že poezie užívá úsporný až zjednodušující jazyk, zatímco Kafkova díla se vyznačují složitostí myšlenek, která umožňuje četné, až protichůdné interpretace. Společnost Franze Kafky chce udílením své ceny vyzdvihovat významné osobnosti světové literatury, jež se svým dílem zasloužily o hodnoty demokracie, tolerance a humanismu.

Yves Bonnefoy je jedním z předních francouzských a evropských básníků současnosti. Narodil se 24. července 1923, debutoval v roce 1947 cyklem básní Anti-Platon. Mezi jeho stěžejní sbírky, přeložené i do češtiny, patří O pohybu a nehybnosti Jámy, Psaný kámen či Oblá prkna. Bonnefoy je vlivným esejistou, historikem umění a literárním kritikem.

Autor: Peter Gabaľ