Cena Franze Kafky

Maďarský spisovatel Péter Nádas, foto: ČTK

Pod záštitou předsedy Senátu Petra Pitharta a Hlavního města České republiky byla v minulých dnech v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze předána mezinárodní literární Cena Franze Kafky za rok 2003. Slavnostní ceremoniál sledovala Evelina Himalová.

Cena Franze Kafky
Cenu udělovala porota potřetí. Prvním oceněným byl před dvěma lety americký spisovatel Philip Roth, loňským laureátem se stal český spisovatel Ivan Klíma. Pražský primátor Pavel Bém v krátkém projevu k přítomným uvedl, že může být chápána i jako česká obdoba Nobelovy či Pulitzerovy ceny. Nejdůležitější je, že svou prestiží vyplnila mezeru, kterou jsme jako dluh vůči pražskému rodákovi, jenž kus života s Prahou spojil, doposud měli. A takto ho tedy splácíme...

"Je pro mne radostí a ctí, být u toho, zvláště s ohledem na fakt, že letos si připomínáme 120. výročí narození Franze Kafky. V době komunistického režimu nebylo úplně možné si jeho jméno připomínat, dnes naštěstí to možné je, a já jsem tomu velmi rád. Praha do značné míry se o tu symboliku magického města Franze Kafky ve svých marketingových strategiích i opírá, a zcela oprávněně. Myslím, že připomenutí jeho velikosti a významu pomníkem, který bude zanedlouho odhalen ve Vězeňské ulici mezi Chrámem sv. Ducha a Španělskou synagogou, v místě, symbolizujícím náboženskou pluralitu, ale i národní a kulturní historii našeho města, i toto slavnostní udílení Ceny Franze Kafky k prestiži literární tvorby a Prahy - její síly a pozice - ve světě, přispěje."

Vladimír Železný, místopředseda Společnosti Franze Kafky, ještě doplnil...

"Pro nás je to mimořádně příjemný okamžik, protože naplňuje, o co jsme velice dlouho usilovali, a sice, že Praha dostane důstojný pomník svého spisovatele. Mimochodem, ten pomník, který bude vysoký 3 metry 77 centimetrů, a bude umístěn v onom frekventovaném místě tak, jak zde bylo uvedeno, má obdobu právě v Ceně Franze Kafky, v sošce, kterou za chvíli předáme laureátovi. Kromě té sošky cena obnáší 10 tisíc dolarů a obnáší také prestiž, prestiž jména Franze Kafky, kterou velmi rádi sdílíme s těmi, kteří jsou mimořádnými tvůrci, a pro které je Franz Kafka symbolem. Připomenu jen, že autorem té sochy je Jaroslav Róna."

Poslední "nezbytné" slovo dostal předseda Českého PEN-klubu a člen mezinárodní jury pro udělování Ceny Franze Kafky Jiří Stránský, který letošní volbu zdůvodnil a vyhlásil jméno laureáta...

Maďarský spisovatel Péter Nádas,  foto: ČTK
"V souladu se statutem mezinárodní Ceny Franze Kafky je základním východiskem pro výběr kandidáta odkaz středoevropských duchovních hodnot z dob, kdy se střední Evropa vyznačovala kulturní pluralitou, tedy možností přirozené konfrontace mezi lidmi různých národů, jazyků a náboženských vyznání, kteří tu žili vedle sebe, kteří tak či onak, v dobrém i zlém, sdíleli společný duchovní prostor. Neznamená to, že by autor nutně musel pocházet ze Střední Evropy. Náboženská i národnostní tolerance, zachování humanismu, udržení kulturní úrovně, nutnost dorozumět se přes všechny spory a rozdíly, která byla pro rakousko-uherskou střední Evropu tak typická, se ukazuje být až fatálně významná v celosvětovém měřítku. Nezanedbatelným hlediskem této literární ceny je pak výlučnost a umělecká hodnota díla. Vždyť je to Cena Franze Kafky! Dalším kritériem je, že kandidátem může být jen žijící autor, a že není oceňována jedna jeho kniha, ale celoživotní dílo. Z praktického hlediska je pak kritériem i to, že ji všichni členové jury musejí znát buď v originále nebo v překladu. Vzhledem k tomu, že jde o literární cenu udílenou v České republice, přihlížíme také k tomu, jestli alespoň jedno autorovo dílo bylo u nás vydáno. V letošním roce bylo navrženo celkem 19 kandidátů. Je mou radostnou povinností vám oznámit, že nejvíce hlasů získal a kandidátem Ceny Franze Kafky se stal spisovatel českému čtenářskému publiku již dobře známý, a hledisku existencionální středoevropské literatury navýsost odpovídající; je jím maďarský spisovatel Péter Nádas."

Jeden z nejvýznamnějších autorů současné maďarské literatury, prozaik, dramatik a esejista Péter Nádas svou první novelu "Bible" vydal v roce 1967. Jeho román "Konec rodinné ságy" z roku 1977 je z hlediska rozvoje moderní maďarské prózy považován za klíčový. Velkého mezinárodního úspěchu dosáhla jeho "Kniha pamětí", jejíž francouzský překlad byl v roce 1998 vyznamenán cenou za nejlepší cizojazyčnou knihu. Přeložena byla také do češtiny; za český překlad získala v roce 2000 mimořádnou tvůrčí odměnu Obce překladatelů Anna Valentová. Čerstvý laureát Ceny Franze Kafky Peter Nádas je nositelem i Kossuthovy ceny a rakouské státní ceny za evropskou literaturu.