Začala mezinárodní konference zaměřená na zlepšení života Romů

Integrace Romů žijících ve střední a východní Evropě do společnosti a zlepšení kvality jejich života jsou témata dvoudenní mezinárodní konference, která ve čtvrtek začala v Praze. Účastní se jí zástupci vlád osmi zemí, které se zapojily do projektu Dekáda romské integrace, představitelé mezinárodních nevládních organizací i zástupci Romů. Dekáda Romské integrace je projektem Světové banky a Institutu otevřené společnosti (OSI - Open Society Institute), v němž se členské státy zavazují ke zlepšování podmínek Romů v letech 2005 až 2015. Vláda v lednu rozhodla, že se k projektu připojí také Česko; dalšími zúčastněnými státy jsou Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Srbsko a Černá hora. Česko si jako úkol stanovilo zlepšení podmínek Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a zdraví.