Zdravotnické odbory jsou proti snížení platů

Zdravotnické odbory zásadně nesouhlasí s návrhem na změnu odměňování a snížení platových tarifů pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Odbory jsou připraveny o plánovaných změnách jednat s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí. Pokud se nedohodnou, jsou připraveny vyhlásit stávkovou pohotovost, řekla místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. "Toto řešení (stávková pohotovost) by ovšem nastalo až po neúspěšných jednáních s oběma ministerstvy," prohlásila Žitníková. Odbory si nedovedou představit jako řešení pouze škrty. "Čekáme, že sociální dialog, tak jak slibuje premiér (Petr) Nečas, bude probíhat," uvedla další místopředsedkyně odborů Ivana Břeňková. Ministerstvo práce a sociálních věcí má záměr snížit o desetinu platové tarify a provést změnu v tarifních tabulkách. Svaz je zásadně proti snižování platů, vyzývá k hledání vnitřních rezerv na zamýšlené úspory.

Podle Břeňkové je problém v tom, že nejde o snížení platových tarifů pouze o deset procent. V první, takzvané tvrdé variantě je podle výpočtu odborů snížení platových tarifů až o 40 procent, ve druhé měkčí může snížení činit deset, 20, ale v sociálních službách třeba i 33 procent. Snížení platů nejzkušenějších sester může představovat až 9600 korun měsíčně, uvedla Žitníková. Až o 12.000 korun by podle tvrdšího návrhu přišli i někteří lékaři s nejdelší praxí. Výkonná rada odborového svazu konstatovala, že snížení platových tarifů povede k dalším odchodům kvalitních pracovníků a ke zhoršení kvality poskytované péče ve zdravotnictví a sociálních službách.

Autor: Peter Gabaľ