Zemědělci se obávají vysokého růstu nákladů po vstupu do EU

Po vstupu České republiky do Evropské unie stoupnou podle kalkulací Zemědělského svazu náklady českých rolníků více než podpory, které pro ně navrhuje Evropská komise. Vzhledem ke zpevňování koruny budou přitom stagnovat nebo dokonce mírně klesat ceny zemědělských výrobců. "Celý tento vývoj by vedl k dalšímu omezení zemědělské produkce v České republice," řekl na tiskové konferenci předseda svazu Miroslav Jirovský. Zatímco náklady zemědělců by měly podle údajů zpracovaných svazem v roce 2004 proti loňskému roku vzrůst o 10,4 miliardy korun, podpory odvětví by se základě návrhů komise zvýšily o 3,155 na 15 miliardy korun. V dalším roce svaz předpokládá růst nákladů o 17,4 miliardy proti roku 2001 při zvýšení dotací o 6,855 na 18,7 miliardy korun. Ceny zemědělských výrobců přitom podle odhadu Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v roce 2006 poklesnou proti roku 2001 o pět procent. Nárůst nákladů by ve stejném roce měl činit 27,5 procenta. Vepřové z Francie nesmí kvůli moru prasat do ČR

Státní veterinární správa (SVS) zakázala v pátek dovoz prasat, vepřového masa a tepelně neopracovaných výrobků z Francie. Důvodem je výskyt klasického moru prasat v jednom francouzském departmentu, řekl ČTK ústřední ředitel SVS Josef Holejšovský. Stejné omezení platí také pro černou zvěř a výrobky z ní. Veterinární správa podle Holejšovského postupuje v souladu s bilaterální smlouvou, která na základě požadavku francouzské strany stanovuje, že v případě výskytu klasického moru prasat na území jedné ze smluvních stran bude uzavřena celá země. Při výskytu choroby v Německu například Česká republika uplatňuje dovozní omezení jen na postižené spolkové země, tedy regionálně. Zatímco v loňském roce dovezla Česká republika z Francie 585 tun vepřového masa, letos do 28. dubna to bylo 624 tun. Francie však podle ministerstva zemědělství patří mezi méně významné dovozce. Například importy z Dánska, Německa nebo Itálie se pohybují v řádu tisíců tun za rok.