Zemřel František Xaver Halas, první český velvyslanec ve Vatikánu

Ve věku 86 let dnes zemřel diplomat, historik a překladatel František Xaver Halas, poslední československý a první český velvyslanec ve Vatikánu. Společně se svojí manželkou Dagmar Halasovou se zasloužil o český překlad Jeruzalémské bible. Na svých stránkách o tom informoval portál cirkev.cz.

F. X. Halas, syn básníka Františka Halase, se narodil 18. října 1937 v Praze. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1970 získal tamtéž doktorát z filozofie. V letech 1967 až 1990 pracoval v kabinetu pro dějiny Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1990 až 1999 působil jako velvyslanec Československa, později České republiky, ve Vatikánu.

Od roku 1999 přednášel na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na katedře církevních dějin a dějin církevního umění. Je autorem knihy Fenomén Vatikán, která představuje nejucelenější českou monografii zabývající se podrobně Vatikánem a papežským úřadem.