Zemská knihovna v Brně vystavila vzácné české tištěné bible

Cenný fond českých tištěných biblí představuje v adventním čase Moravská zemská knihovna v Brně. Kolekci na začátku letošního roku doplnila Bible kutnohorská z roku 1489. Tehdy knihovníci slíbili, že veřejnosti ukážou kontext, do něhož se nový přírůstek dostal. Slib splnili výstavou vybraných svazků ze svých sbírek. Potrvá do konce ledna, řekla ČTK zástupkyně ředitele Jindra Pavelková. Výstava ilustruje význam a funkci knižního zpracování biblického textu od 15. do 18. století, tedy v období humanismu, baroka a počátků osvícenství v českých zemích. Podle pořadatelů jde o mimořádnou příležitost vidět pohromadě reprezentativní celek, z něhož se jinak vystavují pouze jednotlivé knihy, a to velmi zřídka. Bible vycházela v češtině od 15. století. Nejprve v Plzni zpracovali Nový zákon, v roce 1487 jej následovalo vydání Žaltáře. O rok později vyšel celý biblický text v takzvané Bibli pražské. Následovala bohatě ilustrovaná bible z Kutné Hory. V 16. století se české bible tiskly převážně v Praze v Severinské tiskárně nebo u Melantricha. V roce 1579 začala vycházet šestidílná bible v tiskárně Jednoty bratrské v Kralicích. Roku 1613 vydal bibli Veleslavín. Následující století bylo ve znamení kralického překladu vydávaného v německém Halle a v Bratislavě.