Rukopis bible z doby husitské je po 600 letech k vidění v Lipnici nad Sázavou

Elektronická verze středověkého rukopisu latinsky psané bible, která byla v Lipnici dokončená v roce 1421. Dnes ji vlastní washingtonské Muzeum bible, které ji do Lipnice nad Sázavou zapůjčilo.

Na hrad v Lipnici nad Sázavou se po šesti stech letech vrátila, alespoň na výstavu, Lipnická bible. Rukopis, který vznikal v době Husitských válek právě na Lipnici, zapůjčilo do Česka Muzeum bible ve Washingtonu.

Letos v květnu uplynulo přesně 600 let od chvíle, kdy neznámý písař dopisoval v Lipnici (pravděpodobně na hradě v Lipnici nad Sázavou) poslední řádky biblického kodexu. „Lipnická bible je středověký rukopis psaný latinsky, který obsahuje Starý zákon a řadu dalších textů,“ popsal pro Český rozhlas středověký kodex Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Právě tento spolek se za vypůjčení a vystavení vzácného díla zasadil.

Středověký rukopis latinsky psané bible,  která byla v Lipnici dokončená v roce 1421. Dnes ji vlastní washingtonské Muzeum bible,  které ji do Lipnice nad Sázavou zapůjčilo. | Foto: Luboš Pavlíček,  ČTK

Rukopis z 15. století, tedy z časů husitských válek, je unikátní hlavně tím, jak dobře je zachovalý. Obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i řadu poznámek, jak text vykládat v tehdejších polemikách mezi katolíky a kališníky.

V unikátním zlatém kolofónu na samém konci biblického textu se Lipnická bible svým čtenářům představuje neobvyklými slovy: „Zde končí štít víry, jímž bojují synové Boží; oko spravedlivých, pohoršení nevěřících.“

O existenci rukopisu se staletí nevědělo

Středověký rukopis latinsky psané bible,  která byla v Lipnici dokončená v roce 1421. Dnes ji vlastní washingtonské Muzeum bible,  které ji do Lipnice nad Sázavou zapůjčilo. | Foto: Luboš Pavlíček,  ČTK

Po staletí se přitom o Lipnické bibli nevědělo. Až na začátku 20. století se objevila v aukcích a měnila majitele. Vlastnili ji například sběratelé z Británie nebo ze Švýcarska. Od roku 2012 je majetkem Muzea bible ve Washingtonu. Spolek za záchranu domu Jana Zrzavého usiloval o zapůjčení knihy pět let.

„Asi před pěti lety tady byla výstava o husitství. Po jejím skončení jsme v návštěvní knize našli vzkaz, kde bylo napsáno - moc krásná výstava, ale proč tady nemáte Lipnickou bibli? My jsem nikdo ale nevěděli, co to je,“ přiblížil Českému rozhlasu vznik nápadu přivézt bibli zpět na Lipnici Jaroslav Šoupal ze spolku.

Kodex nakonec našli až za oceánem, zjistili, že je součástí sbírek washingtonského muzea a začali jednat o zápůjčce u příležitosti 600 let od dokončení bible. Instituce z Washingtonu nakonec knihu zapůjčila na hrad bezúplatně. Vystavení ale podmínila přísnými technickými i bezpečnostními opatřeními. V místnosti musí čidla hlídat vlhkost a nesmí do ní dopadat světlo.

Středověký rukopis latinsky psané bible,  která byla v Lipnici dokončená v roce 1421. Dnes ji vlastní washingtonské Muzeum bible,  které ji do Lipnice nad Sázavou zapůjčilo. | Foto: Luboš Pavlíček,  ČTK

Tajemný sponzor

„My jsme dopředu věděli, že finanční prostředky jsou omezené. A tak jsme vlastně nevěděli, jestli bude vůbec možné, i když bude vůle z druhé strany, tu bibli sem dostat, pojistit a tak dále. Všechny tyto náklady na sebe vzalo Muzeum bible,“ řekl kastelán památky Marek Hanzlík.

Na nákladech se ale podílí soukromý sponzor ze Spojených států, který nechce být jmenován. „Přál si zůstat v anonymitě, jediné, co můžeme říct, že je z Evropy a že si uvědomuje význam bible pro toto místo a zároveň pro Českou republiku, protože bible vznikla v zásadní době husitství,“ řekla Gabriele Holthuisová, zástupkyně Muzea bible.

Než se originál rukopisu vrátí zpět do Ameriky, bude krátce k vidění na mimořádné výstavě v pražském Klementinu.

12
49.6141362244
15.4131428716
default
49.6141362244
15.4131428716