Vyšla nová Bible

Foto: Miroslav Krupička

Ve středu 6. listopadu spatřilo světlo světa nové české vydání Bible. Vydalo ji nakladatelství Euromedia jako příspěvek k završení Cyrilometodějského roku. Tomu odpovídá mohutný rozměr knihy a bohaté ilustrace od předních českých a slovenských umělců.

Foto: Miroslav Krupička
Nakladatelství Euromedia patří vydavatelskému domu Bartelsmann, který se v minulosti na vydávání Biblí specializoval. Teprve po 2. světové válce rozšířil svůj záběr do dalších oborů. V posledních letech se k vydávání knihy knih vrací. Od roku 2002 uvedl na český trh už čtyři vydání, z nichž každé je něčím unikátní – výpravným provedením desek, ilustracemi Salvatora Dalího. Mimořádnost nejnovější Bible spočívá v tom, že ji ilustrovalo šest českých a pět slovenských výtvarníků, kteří se sakrálním námětům programově věnují. Češi a Slováci proto, že Velká Morava se rozkládala na území českých zemí i Slovenska.

Z české strany ilustracemi přispěli Jaroslav Šerých, Daniel Balabán, Jan Jemelka, Jan Knap, Miroslav F. Koupil a Josef Žáček. Mezi slovenské výtvarníky patří Igor Piačka, Peter Pollág, Stanislav Dusík, Peter Uchnár a Jana Kyselová-Siteková. Z celkem 110 biblických témat si jich každý výtvarník vylosoval 10. Celkem má tedy nová Bible 110 barevných ilustrací od 11 autorů. Kromě odkazu na Cyrila a Metoděje bylo redakčním záměrem doprovodit Bibli otiskem dnešní doby, tj. díly soudobých umělců, z nichž každý používá nezaměnitelný rukopis i techniku.

Foto: Miroslav Krupička
„Když mě redakce s tímto záměrem oslovila, cítil jsem obrovskou čest a potěšení,“ prohlásil Jaroslav Šerých, známý grafik a dlouholetý člen sdružení Hollar. „Vzhledem ke svému věku tuto krásnou práci považuji za určitou završující etapu mého díla. Byla to úžasná práce. Dlouho jsem třeba přemýšlel, jak uchopit jedno z témat, které jsem dostal – zahradu Getsemanskou. Pak mi vytanula na mysli jedna Rembrandtova malba, na níž přináší anděl Ježíši kalich hořkosti. Tam jsem nalezl inspiraci.“

Pokud jde o text, v novém vydání byl použit překlad tzv. Jeruzalémské Bible, vycházející z francouzštiny, který v roce 2009 pořídili František a Dagmar Halasovi. Vydavatelský počin, který lze těžko považovat za komerční, ocenil i kardinál Dominik Duka, který k nové Bibli napsal doslov. V něm připomíná další historickou souvislost – totiž 400. výročí vydání Bible kralické. Primas český chce novou Bibli darovat papeži Františkovi a věří, že se stane novým bestselerem „nikoli ve smyslu senzací, ale proto, že dokáže formovat život, přátelství a jiné hodnoty.“ Nová Bible vychází v nákladu 600 kusů a stojí 2 990 Kč. Euromedia vydává Bibli zároveň na Slovensku se stejnými ilustracemi.