Národní knihovna vystavuje unikátní 600 let starou Lipnickou bibli

Lipnická bible

Národní knihovna vystavuje středověkou Lipnickou bibli. Lidé se tak mohou seznámit s rukopisem, který zřejmě vznikl před 600 lety v Lipnici nad Sázavou.

Lipnická bible patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je svědkem neklidných časů husitských válek, řekl o bibli Jan Vojtíšek, vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny. Pergamen bible je velmi tenký a jemný.

Hrad Lipnice nad Sázavou | Foto: Karel Pacovský

"Díky tzv. kolofonu, závěrečné poznámce na konci biblického textu, víme, že byla dokončena v květnu roku 1421 na hradě Lipnici. S největší pravděpodobností to byl hrad Lipnice nad Sázavou, protože to byla nejvýznamnější lokalita z několika Lipnic, které zde existovaly. V textu se zmiňuje jakýsi Matěj z Roudnice. Bohužel k němu nemáme dostatečné prameny, abychom mohli říct, o koho se jednalo."

Hrad Lipnice nad Sázavou byl tehdy v držení jednoho z nejmocnějších mužů Českého království, Čeňka z Vartemberka. Bible zanechala svou stopu zhruba do 16. století.

"Po jejím dokončení v Lipnici, byla ještě v průběhu 15. století v českých zemích. Text byl dokončen v roce 1421, ale výzdoba až ve 30. a 50. letech 15. století. Vazba, kterou bible v současné době má, pochází z 1. poloviny 16. století. Její styl ukazuje na výrobu v jižním Německu. Takže je možné, že už v 1. polovině 16. století nebyla Lipnická bible v českých zemích, ale to je poslední zmínka, kterou o ní máme."

Lipnická bible se objevuje až o 400 let později

Pozdější osudy vzácné knihy jsou pak podle odborníků neznámé. Lipnická bible se opět objevuje až ve 20. století, kdy se ocitla v majetku různých západoevropských sběratelů, mimo jiné ve sbírce aluminiovaných rukopisů Charlese Dysona Perrinse v Oxfordu. Při jedné z aukcí v roce 2003 se prodala za 89.600 britských liber.

Lipnická bible | Foto: Národní knihovna ČR

"Byla několikrát prodána v průběhu 20. století a na začátku 21. století, až se dostala do Spojených států do soukromé sbírky rodiny Greenových, kteří ji posléze věnovali nově založenému Muzeu bible ve Washingtonu."

Četla jsem, že Bible má jakéhosi tajného sponzora. Už se ví, kdo to je?

"Výraznou roli v jednáních o zapůjčení Bible do ČR vedl pan Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Ten stál na počátku ideje, že Bible se k výročí 600 let od jejího dokončení vystaví v ČR, ale on sám není ten tajemný sponzor."

Tajemný sponzor, který se podílí na nákladech vystavení Bible, zřejmě prozrazen nebude.

Kodexy pojednávaly i o ctnostech a neřestech

Lipnickou bibli doplní na výstavě ještě několik Vzácných kodexů z fondů Národní knihovny, dodal Jan Vojtíšek.

"Jde o další čtyři biblické rukopisy ze stejné doby, to znamená z první poloviny 15. století. Například jeden z rukopisů Studijní Nový zákon z roku 1417 má úzkou vazbu na Lipnickou bibli tím, že stejně jako text Lipnické bible je charakterizován jako štít víry. To je velmi unikátní nazvání biblického textu, které je vázáno na české země v době počátku husitství."

Lipnická bible | Foto: Národní knihovna ČR
Například Bible Ondřeje z Rokycan obsahuje řadu čtenářských poznámek, na kterých je vidět, jak byla bible využívána pro teologickou polemiku v době začátku husitství.

Další z vystavených kodexů - Bible Jana Gaudencia byla v průběhu let doplněná o další texty, jako je například pojednání o neřestech a ctnostech, či o fragment, popisující překážky, zabraňující uzavření manželství z důvodu příbuzenství.

Sbírka středověkých rukopisů z doby české reformace, kterou má ve svých historických fondech Národní knihovna, je zapsaná do světového registru Paměť světa UNESCO.