Vyšel první ze tří nových překladů Bible plánovaných na letošní rok

bible21.jpg

Před Velikonocemi se na knižním trhu objevil nový český překlad Bible. Jmenuje se Bible21, jeho autoři se skrývají za Nadací Nové Bible kralické, kolektiv autorů veřejně zastupuje Alexandr Flek. Bible je přeložena moderním jazykem, vyvolává velký zájem věřící i sekularizované veřejnosti, ale Česká biskupská konference k němu vydala nedoporučující stanovisko.

Tento nový překlad Bible označovaný autory dříve jako Nová Bible kralická, dnes Bible pro 21. století nebo krátce Bible21, vzniká už 18 let. Jako první byl přeložen Nový zákon, ten později vyšel i načtený ve zvukové verzi na CD. V roce 2004 byl překlad zásadně revidován, říká ředitel Nadačního fondu Nové Bible kralické Jan Talafant. Dnešní nová a plná verze překladu Bible je propagována na mnoha frontách, o Velikonocích proběhlo za vělké pozornosti médií Celonárodní čtení Bible, ohlas mělo i Čtení v Betlémské kapli, a podle údajů vydavatele je prodáno 40.000 z 50.000 výtisků.

Jaká Bible je? Čtivá, zaznívá ze všech stran. Zeptejme se ale odborníka katolické teologické fakulty, Josefa Bartoně, vedoucího oddělení starých jazyků:

"Je to kompletní Bible, ovšem s protestanským kánonem, to znamená s tím kratším kánonem. To znamená katolické nebo pravoslavné věřící z toho pohledu, že jakoby chybí některé spisy ve Starém zákoně. Takže to je důležité říct: je to celá Bible, ale protestantská. Je to překlad, který je současný, jazykově velmi svěží a který je podepřen myslím dobrým studiem a snahou o věcnou přesnost i o promýšlení českých formulací."

Josef Bartoň nachází některé drobné chyby, ty se ale podle jeho názoru tak rozsáhlému a náročnému překladu nemohly na poprvé vyhnout:

"Takže tady třeba můžeme najít: »Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin...« Tak »už je moc hodin« je vyloženě hovorové, to by stylisticky sedělo, pokud se chceme snažit o hovorový standard, ale když řekneme »Tohle místo je pusté,« tak tady už je kontrast, který už je pro čtenáře trošku nepříjemný."

Nejde o oficiální překlad zaštítěný některou církví. Kdo jsou tedy autoři překladu? V tiráži knihy je uveden pouze vedoucí projektu Alexandr Flek a odborní spolupracovníci a jazykové redaktorky. Překladatelem je podle Talafanta z Nadace NBK sám Flek a pak tito odborní spolupracovníci, tedy odborník na hebrejštinu a aramejštinu Jiří Hedánek, znalec řečtiny Pavel Hoffman a Zdeněk Sýkora.

Kdo je Alexandr Flek? Od roku 1989 působil v Praze jako pastor jedné z nově vzniklých charismatických evangelikálních křesťanských církví nazvané Slovo života. A už zde přišel s myšlenkou přeložit nově Bibli. Sám o tom říká:

"My jsme byli vlastně celá velká skupina lidí, kteří se začali obracet k víře před sametovou revolucí a byli jsme lidé, kteří nebyli odkojeni těmi starými překlady bible a měli jsme s tím trošku potíž. - Když jsem mluvil o té velké skupině, tak jsem nemluvil o tom překladatelském týmu, ale spíš o určitém společenském jevu, že mnoho mladých lidí z ateistického prostředí se začalo obracet k víře."

Tehdy u toho byl i Martin Řeháček, dnes student Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Praze.

"Byl jsem v té době členem církve Slovo života a všichni jsme byli možností překládat Bibli do současného jazyka nadšeni a snažili jsme se podílet na té práci. Přispívali jsme finančně a také jsme se zajímali, jak ta práce postupuje. Neuvědomovali jsme si, že tím, že tu Bibli překládají naši lidé, tak že ji interpretujeme podle teologie, kterou to naše společenství vyznává."

A je v Bibli21 tenhle základ přítomný?

"Myslím si, že ano. Když jsem se začetl před rokem do časopisu Dinger, kde je rozhovor s Alexandrem Flekem, tak on tam kriticky hodnotí to období ve Slově života a píše tady: »měl jsem nějakou vizi a vše na vizi bylo velmi smělé, razantní, černobílé. Členy sboru jsem pak spíše než jako cíl své pastorační služby vnímal jako činitele sloužící k naplnění mé vize.«"

Určité černobílé vidění je podle Řeháčka vlastní i překladu B21.

Česká biskupská konference vydala k Bibli21 své stanovisko. Pronáší v něm výhrady k vypuštění některých starozákonních knih, k jazykové úrovni a k tomu, že bible nerespektuje liturgickou praxi. Také je kritické ke způsobu mediálně prezentace překladu. V závěru shrnuje:

"Katolickým křesťanům je jako autentické znění Písma svatého určen (...) tzv. Český katolický překlad, církevní schválení (imprimatur) má též tzv. Český ekumenický překlad, ke kompletnímu vydání se připravuje také Česká Jeruzalémská Bible. Všechny tyto překlady vznikly nebo vznikají za plné či částečné účasti katolické církve, což zaručuje jejich správnost z hlediska nauky víry. Nová bible kralická - B21 (ani jiné překlady) nemůže církevní schválení (v rámci katolické církve) získat, neboť nesplňuje požadavky normy, kterou imprimatur je. Tím pochopitelně není řečeno, že je katolickým křesťanům čtení a studium jiných překladů zapovězeno."

Josef Bartoň k tomu říká:

"Myslím, že s tou věcnou stránkou textu, který byl zveřejněn na stránkách ČBK, se dá až na jednotlivosti souhlasit, ale mě osobně se nelíbí ten příliš příkrý tón, kterým je to neseno. Totéž se myslím dalo vyslovit daleko klidněji a rozšafněji. A myslím, že mohlo zaznít i nějaké slůvko chvály. Přece jenom přeložit celou Bibli je docela práce, tak by tady ti naši evangelikální bratři asi zasloužili trochu pochvalu."

Pozitivně se k překladu postavil také předseda Ekumenické rady církví České republiky Pavel Černý. Vyvrací námitky České biskupské konference a oceňuje multimediální způsob šíření Bible21. Bohužel v reklamní kampani i v diskusích okolo práva na novodobý překlad poněkud zanikají otázky autorství a původu překladu a interpretace, kterou přináší.

V letošním roce by měly vyjít ještě dva překlady plného znění Bible, mj i tzv. Bible Jeruzalémská.