Židé se připravují na oslavu osmidenního svátku Pesach

Opatřováním nekvašeného chleba a dalších kulinářských doplňků se připravují židé na oslavy osmidenní svátku Pesach. Svátek patří k nejvýznamnějším událostem v judaistickém náboženském kalendáři. Oslavy začnou v sobotu večer a potrvají do 1. května, po celou dobu si židé budou připomínat biblické vyvedení svých předků z egyptského otroctví.

Přes odlišné důvody slavení bývá Pesach nesprávně vykládán jako židovské Velikonoce. S křesťanskými svátky jej ale spojuje jen časová blízkost. Z pohledu křesťanské víry přesto existuje jeden společný jmenovatel. V období židovských svátků přijel do Jeruzaléma Ježíš Kristus; po takzvané Poslední večeři Páně byl zrazen, zatčen, odsouzen a ukřižován.