Živá paměť vydala pomůcku k nacistické perzekuci

Novou multimediální výukovou pomůcku (DVD) o nacistické perzekuci obyvatelstva v českých zemích během 2. světové války vydala obecně prospěšná společnost Živá paměť. Určena je středoškolským učitelům dějepisu a společenských předmětů, uvedl ředitel společnosti Pavel Voves. Nacistickou perzekuci českého obyvatelstva dává do souvislosti s klíčovými historickými událostmi. Informuje o otrockých pracích vězňů v koncentračních táborech, ghettech a jiných vězeňských zařízeních. Zvláštní pozornost věnuje perzekuci židovského a romského obyvatelstva a totálnímu nasazení obyvatel českých zemí na práci v Německu. Součástí výukového materiálu jsou i osobní výpovědi pamětníků, které společnost Živá paměť po léta shromažďuje v rámci mezinárodního projektu o obětech otrocké a nucené práce. Projekt Učení se z historie podpořila Evropská komise.