Vznikají nové učební obory. Vášnivá diskuze o reformě školství

V Česku vznikají nové učební obory. Jedním z nich je například autotronik, což je budoucí opravář elektromobilů. Diskutuje se o zkrácení či prodloužení základní školy i o zrušení hudební a výtvarné výchovy.

V Česku vzniká poptávka po novém vzdělání. Často přichází požadavky od zaměstnavatelů, připomíná Jan Zeman, analytik Informačního centra o vzdělávání EDUin. Obory však vznikají pomalu, některé odborníky si například dnes proškolují automobilky samy. Mluví se o duálním vzdělávání. Škola by učila všeobecný a odborný základ a za specializaci by převzala zodpovědnost přímo firma z oboru.

Jan Zeman | Foto: EDUin

 "Mělo by se stát to, že se v těch školách učí mnohem více všeobecných odborných základů - všeobecné strojírenství, všeobecné stavebnictví a poslední rok se zaměřit na nějaké specializované dovednosti. Když si to zhodnotíme, dnes rekvalifikace trvají 200 až 300 hodin. Mohli bychom dosáhnout toho, že se děti na škole naučí víc než teď. My je hodně zužujeme na jednotlivé profese," připomíná Jan Zeman.

Postupně budou podle něj zanikat obory služeb, jako je například prodavačka. Místo studijního oboru by tato profese mohla být nahrazená kratším zaučením.

Zvýšit či snížit počet let základní školy?

V Česku se také začalo diskutovat o tom, zda snížit či zvýšit počet let základní školy. Návrh na reformu vzdělávacího systému předložila před pár dny poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Jeho hlavní částí je úprava délky školní docházky. Ta by se podle ní na základní škole měla zkrátit na osm let, přidat by se měly dva roky na střední škole.

Ilustrační foto: Ivan Samkov,  Pexels,  CC0 1.0 DEED

Centrum EDUin má k návrhu výhrady, s některými body ale souhlasí. Například s proměnou přijímacích zkoušek, úpravou struktury středoškolských oborů a zvýšení podílu všeobecného vzdělávání v nich.

Zkrácení školní docházky však EDUin odmítá. Naopak se kloní k zavedení povinné dvanáctileté docházky - jeden rok předškolního vzdělávání + 9 let základní školy + 2 roky povinné středoškolské docházky. Podle EDUinu se tak prodlužuje období, kdy se děti vzdělávají společně. Navíc se posune hranice volby střední školy na 15 - 16. let.

Hudebka a výtvarka do jednoho uměleckého předmětu?

Vzrušenou diskuzi budí také návrh na zrušení hudební a výtvarné výchovy. Podle některých návrhů by měly být tyto předměty rozpuštěné do jednoho uměleckého předmětu, který tvoří 5 oborů.

Ilustrační foto:  Bob_Dmyt,  Pixabay,  Pixabay License

Mimo výtvarné výchovy a hudební výchovy by tu byla také filmová, taneční a dramatická výchova. Podmínkou je vyučovat dva z pěti oborů v minimálně pětileté návaznosti. Plán čelí kritice i stížnosti u ministra. Někteří se domnívají, že to vnese do vzdělávání chaos.

„Ministerstvo školství nevidí destabilizaci v tom, zda se bude učit ‚výtvarná' a ‚hudební' výchova, nebo základy kultury, kde si děti v 21. století zažijí základy výtvarnictví - a budou malovat temperou, zkusí si akvarel, ale také si sestříhají video, poslechnou si skladbu, seznámí se se základy architektury. Důležitý je přece rozvoj dítěte, ne zájmy jednotlivých oborů," říká za ministerstvo školství mluvčí Aneta Lednová. Ani původní zadání reformy nepočítalo s tak revoluční změnou.