V Česku začal nový školní rok, do prvních tříd nastoupilo více než devadesát tisíc žáků.

Foto: ČTK

Dva měsíce prázdnin skončily a 4. září začal v České republice nový školní rok. Zvuk školního zvonku si v pondělí ráno vyslechlo přes 880 tisíc žáků základních škol a více než půl milionu středoškoláků. Jen do prvních tříd letos nastoupilo 93 200 prvňáčků. Ty v Základní škole v Jesenici u Prahy a v Neveklově u Benešova navštívil prezident Václav Klaus.

Foto: ČTK
Prezident se v rozhovoru pro pondělní Mladou frontu Dnes také vyjádřil k připravované reformě školství. Školní rok 2006/2007 je totiž posledním, kdy se učí podle dosavadních osnov. Za rok čekají školáky z 1. až 6. tříd základní školy nové vzdělávací programy, které je mají lépe připravit na vstup do života. Později se tyto změny rozšíří i do vyšších ročníků. Školy také dostanou daleko větší volnost než dosud v tom, jak učit. Václav Klaus však prohlásil, že žádné velké reformy ve školství zatím nevidí. "Nesmírně bych si přál, aby naše školství konečně dostalo takového ministra, který by měl vizi a byl ochoten pro její prosazení něco udělat. Dosud tomu tak nebylo," kritizoval prezident dosavadní šéfy resortu školství.

Odstupují ministryně školství Petra Buzková však ve svém tradičním rozhlasovém projevu při zahájení školního roku uvedla, že změny čekají žáky už letos:

Petra Buzková
"Právě letošní školní rok je významný z hlediska změn, které přináší a které budou v dalších letech ještě následovat. Navýšení počtu vyučovacích hodin, jež je určeno zejména pro zintenzívnění výuky jazyků, představuje důležitý krok na cestě ke zlepšení jazykové vybavenosti obyvatel České republiky."

Ve 3. až 5. třídě čekají žáky tři hodiny cizího jazyka týdně. Vyučovací hodiny přibudou i studentům na gymnáziích. Mají je lépe připravit na studium na vysokých školách. Ministerstvo o tom však rozhodlo o prázdninách, a nedalo tak školám příležitost, aby tuto změnu včas zapracovaly do školních rozvrhů. Ředitelé gymnázií postup ministerstva kritizují a podle Miroslavy Kopicové, nové ministryně školství v kabinetu Mirka Topolánka, dojde zřejmě ještě ke změnám:

"Já si myslím, že je potřeba najít cestu, jak toto pozastavit."

Nová ministryně se vyjádřila i k tomu, jaké problémy v českém školství vidí:

"Naše střední školství je stále velmi selektivní. Mnoho nadaných dětí, které vyrůstají v méně příznivých sociálních podmínkách, je vlastně odsouzeno k získání nízkého stupně vzdělání. Dalším velkým problémem je stále malý počet lidí na vysokých školách. Co bych ještě uvedla jako velký problém: jsme jedna ze zemí, kde lidé, když opustí školu, se nejméně vracejí ke vzdělání."

České školství také ve srovnání se zeměmi západní Evropy dlouhodobě trpí nedostatkem finančních prostředků. Projevuje se to mimo jiné i tím, že školáci nemají dost nových učebnic. To kritizují nakladatelé, podle kterých na učebnice pro jednoho žáka ZŠ připadá jen zhruba dvě stě korun. Mluvčí ministerstva školství Michaela Lagronová to ale odmítá:

"Tato informace se absolutně nezakládá na pravdě. Dvě stě korun jde na prvňáčka v rámci pomůcek, ale co se týká knih, jde na jednoho žáka ze státního rozpočtu zhruba devět set padesát korun, což je oproti minulému roku zhruba dvacetiprocentní navýšení."

Státní maturity, o kterých se diskutovalo v loňském roce, se odkládají nejméně o rok. Dvojí maturity tak čekají studenty nejdříve v roce 2008. V právě začínajícím školním roce nebude zavedeno ani školné na veřejných vysokých školách.